Om Royal Brinkman

Royal Brinkman er en leverandør, installatør og konsulent for den profesjonelle hagebruksindustrien. Den fikk utmerkelsen "Royal", kongelig, i 1985 da bedriften feiret sitt 100 års jubileum. Siden opprettelsen i 1885 har Royal Brinkman vært aktiv innenfor hagebruksindustrien i mer enn 125 år. Den gangen startet hr. C. Brinkman forretningen sin i en bygning i 's-Gravenzande der han solgte utstyr som "Sparrietouw", som er en slags tau brukt til å bunte asparges, kasser og presenninger for Westland-lektere. Siden da er Royal Brinkman blitt én av verdens største og mest kjente leverandører til hagebruksindustrien. 

Request more information

Are you interested or you would like to receive more information. Fill in your contact details. We will contact you as soon as possible.

Royal Brinkman, hører hjemme i globalt hagebruk

Om Royal Brinkman
For å forbli livskraftig i fremtiden, er det viktig for organisasjonen å følge med den globale utviklingen, og mer spesifikt, trender og utvikling i den internasjonale hagebruksindustrien. Royal Brinkmans strategi ble revidert og omdefinert i 2014.


Crop care
Crop protetection & desinfectionVisjon

Drone Royal Brinkman deliveryRoyal Brinkmans vision tar sig uttryck i de här sex grundläggande satserna:
1.  Royal Brinkman er en internasjonal hagebruks leverandør med en sterk lokal tilstedeværelse i de viktigste hagebrukslandene over hele verden.
2.  Kunnskapsrike medarbeidere fra Royal Brinkman tilbyr spesialiserte produkter og løsninger for hagebruksentreprenører innenfor kultivering i veksthus.
3.  Royal Brinkman leverer produkter, systemer og tjenester innenfor områdene vekselbruk, avlingsstell, avlingsbeskyttelse & desinfeksjon, emballasje & design, mekanisering, tekniske prosjekter og andre tjenesteprodukter.
4. Royal Brinkman tilbyr et bredt utvalg av produkter med sterkt fokus på bekvemmelighet, tilgjengelighet, tilpasning og leveringspålitelighet.
5. Ved å inngå strategiske partnerskap og eksklusivt samarbeid med produsenter, utvikler Royal Brinkman nye løsninger og tilpasninger for kundene.
6.  Kunnskapen Royal Brinkman har om sine kundenes behov og deres dyrkings- og driftsprosesser, bidrar aktivt til kundenes driftssikkerhet.

Misjon

"Royal Brinkman, hører hjemme i globalt hagebruk"
Royal Brinkman skal betjene sine kunder med optimale tjenester innefor sju forskjellige disipliner: vekselbruk, avlingsbeskyttelse & desinfeksjon, avlingsstell, emballasje & design, mekanisering, tekniske prosjekter og tjenesteprodukter.
Alle behov kundene måtte ha skal ivaretas på en "skreddersydd" måte via kontorer eller forhandlere, eller ved hjelp av personlig salg og spesialbehandling, samt ved en effektiv og godt utviklet nettbutikk. En god og effektivt funksjonerende logistikk er nøkkelen til videre suksess. Levering av ytelse i team gjør hele forskjellen.

Kjerneverdier 

Royal Brinkman worldwideRoyal Brinkmans kjerneverdier er: Driftssikkerhet – Bekvemmelighet – Tilgjengelighet av produkter/tjenester – Praktisk ekspertise – Leveringspålitelighet 

Disse fem kjerneverdiene danner en essensiell del av Brinkmans tjenesteytelse til sine kunder:
• Tilby driftsikkerhet: øke kundenes ytelse og redusere deres produksjonsrisiko.
• Tilby bekvemmelighet: bekvemmelighet ved valg, bestilling, levering, administrasjon, osv.
• Tilby tilgjengelighet av produkter/tjenester: det riktige produktet på rett sted til rett pris.
• Tilby riktig praktisk ekspertise: fordeling, dosering, virkningsfull og effektiv bruk. 
• Tilby leveringspålitelighet: produkt, kvalitet, mengde, emballasje, leveringstid, sted, dokumentasjon.


Contact

Do you have any questions or you would like to receive more information? You can contact our area managers. We will contact you as soon as possible. 
 Bas Brinkman
bas@brinkman.com
+31(0) 6 53 500 086
 
 Stevie de le Cluse
stevie@royalbrinkman.com
0174-446399