Om Royal Brinkman

Royal Brinkman är en leverantör, installatör och konsult inom den professionella trädgårdsbranschen. Företaget fick sin beteckning ”Royal”, kunglig, år 1985 i samband med att man firade sitt 100-årsjubileum. Royal Brinkman grundades alltså 1885 och har varit aktivt i trädgårdsbranschen i över 125 år. Allt började med att C. Brinkman startade företaget i en byggnad i nederländska ’s-Gravenzande. Där sålde han varor som ”Sparrietouw”, ett slags rep som användes för att binda ihop sparris, lårar och presenningar på pråmar i området Westland. Sedan dess har Royal Brinkman blivit en av världens största och mest beryktade leverantörer till trädgårdsbranschen.


Request more information

Are you interested or you would like to receive more information. Fill in your contact details. We will contact you as soon as possible.


Royal Brinkman – hemma i världens trädgårdsodlingar

Om Royal Brinkman
För att tryggt kunna ta sig vidare in i framtiden följer organisationen snabbt med i den globala utvecklingen, och särskilt trender och framsteg inom internationella trädgårdsodlingskretsar. Royal Brinkmans strategi reviderades och omdefinierades 2014.
 

Crop rotation Crop care Crop protetection & desinfection Packaging & design Mechanical equipment Technical Projects Service articles

Vision

Royal Brinkmans vision tar sig uttryck i de här sex grundläggande satserna:
  1. Ryal Brinkman är en internationell trädgårdsleverantör med stark lokal representation i de viktigaste trädgårdsodlingsländerna världen över.
  2. Kunnig personal från Royal Brinkman erbjuder specialiserade produkter och lösningar till professionella trädgårdsentreprenörer som sysslar med övertäckt odling.
  3. Royal Brinkman levererar produkter, system och tjänster på områdena växelbruk, växtskötsel, växtskydd och växtdesinfektion, förpackning och design, mekanisering, tekniska projekt och produkter för övrig service.
  4. Royal Brinkman erbjuder ett stort antal produkter med starkt fokus på bekvämlighet, tillgång, tillämpning och leveranssäkerhet.
  5. Genom att engagera sig i strategiska partnerskap och exklusiva samarbeten med tillverkare, tar Royal Brinkman fram nya lösningar och tillämpningar för kunderna.
  6. Den kunskap Royal Brinkman har, om sina kunders behov och om odlings- och verksamhetsprocesser, bidrar aktivt till driftssäkerheten för kunderna.  


Uppdrag

”Royal Brinkman – hemma i världens trädgårdsodlingar”
Royal Brinkman ska ge sina kunder perfekt service inom sju olika ämnesområden: växelbruk, växtskydd och växtdesinfektion, växtskötsel, förpackning och design, mekanisering, tekniska projekt och serviceprodukter.

Alla eventuella frågor från kunderna bemöts på ett ”skräddarsytt” sätt genom kontor eller återförsäljare, eller genom personlig försäljning och specialistkompetens, samt genom en effektiv och välutvecklad webbutik. God och effektivt fungerande logistik är nyckeln till vidare framgång. Att leverera prestanda som ett team är det som gör skillnad.


Kärnvärden

royal brinkmanRoyal Brinkmans kärnvärden är: Driftsäkerhet – Bekvämlighet – Tillgång till produkter/tjänster – Praktisk erfarenhet – Leveranssäkerhet 

Dessa fem kärnvärden utgör en väsentlig del av hur Royal Brinkman tillhandahåller service till sina kunder:
•  Vi erbjuder driftsäkerheten: höjer kundernas prestanda och minskar deras produktionsrisk.
•  Vi erbjuder bekvämligheten: bekvämlighet i urval, beställning, leverans, administration etc.
•  Vi erbjuder tillgången till produkter/tjänster: rätt produkt på rätt plats till rätt pris.
•  Vi erbjuder den rätta praktiska erfarenheten: upplägg, kvantitet, effektiv och fungerande användning.
•  Vi erbjuder leveranssäkerheten: produkt, kvalitet, kvantitet, förpackning, leveranstider, plats och dokumentation.Contact

Do you have any questions or you would like to receive more information? You can contact our area managers. We will contact you as soon as possible. 

  Stevie de le Cluse
stevie@royalbrinkman.com
+31 (0) 174 446 399 
   
  Stef Batenburg
stef.batenburg@royalbrinkman.com
+31 (0) 174 446 246